Prepstation


Image

Beskrivning:

Prepstation / förberedelsestation lackering och slipning

Innerstorlek: 6300 x 3450 x 2800

Utvändig storlek: 7550x3550x2900

Bakre väggen sandwich panel med ett fläktpaket i mitten

Utsugsfläkt 5,5 kw fläkt kapacitet 22000 m3/h

Färgfälla (glasfiberfilter) samt aktivt kolfilter

Draperier hängande i skenor.

Kontrollskåp för start och stopp

Pris: 55 000 SEK

Intresserad? Beställ nu